Τα χειμερινά ελαστικά είναι σχεδιασμένα για εύκολη οδήγηση σε ακραίες χειμερινές συνθήκες. Αυτή η κατηγορία ελαστικών έχει εξαιρετικέ επιδόσεις σε υγρές επιφάνειες, σε χιόνι και χαμηλή αντίσταση θορύβου και κύλισης.